CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều 1: Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Foursleepwear không thu thập thông tin khách hàng qua website, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: foursleepwear@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm.
 

Điều 2: Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Foursleepwear sử dụng trong nội bộ  cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
 
– Hỗ trợ khách hàng
 
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ  thông tin qua website của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
 
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;
 

Điều 3: Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Của Người Tiêu Dùng

Tại Foursleepwear, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
 
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
 
Foursleepwear đảm bảo quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ với chúng tôi.